14 Mart Sağlık Koleji

14 Mart Sağlık Koleji

14 Mart Sağlık Koleji

VİZYON

“Sağlıklı insan – sağlıklı nesil” parolası ile hasta haklarına ve toplumsal etik değerlere saygılı, sağlık sektörünün acil ihtiyacı olan nitelikli, iyi eğitimli ve pratiği güçlü sağlıkçılar yetiştirerek alanında “ilk tercih edilen” ve Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, eğitim ve öğretimin bütün aşamalarını bilimsel yöntemlerle uygulayan, öğrencilere yurttaşlık bilincini kazandıran, çevre bilincine sahip okul olmaktır.

MİSYON

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda çağdaş eğitim metotlarını kullanarak evrensel insan haklarına saygılı nesiller olmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için, mesleğini severek yapan, kendinden emin, özgüveni tam, sağlıklı hizmetleri ihtiyacına uygun bilgi ve becerilerle donanmış, bilimsel ve teknoloji gelişmeleri takip edebilen, toplumsal ve etik değerlere uygun davranan, dürüst ve onurlu bireyler yetiştirmek ana hedefimiz olacaktı.

Etkinlikler & Kampanyalar