Eğitimde Rehberlik

Eğitimde Rehberlik

Eğitimde Rehberlik

Bilindiği gibi okullar, ilgileri, istekleri, yetenekleri birbirinden çok farklı öğrencileri bir çatı altında toplamaktadır. Onlara eğitim vermektedir. Gün geçtikçe de öğrenci sayısının arttığını görmekteyiz. Buna paralel olarak da sorunlar artmaktadır. Fiziksel ve toplumsal yaşamla ilgili sorunların, bu sorunlara bulunmuş çözüm yolları yada karşılaşılabilecek bu tür yeni sorunlara çözüm bulabilme yolları çeşitli akademik ders konularıyla öğrencilere öğretilmektedir. Ancak, bir bireyin kendi yaşamında karşılaştığı kişisel sorunlar hiçbir dersin konusu olamaz. Bu rehberlik servislerinin konusudur. Rehberlik servisleri, bireye kişisel sorunlarının çözümü için gerekli olan olgusal bilgileri sağlayan, kişinin isteklerini, olanaklarını ve çeşitli özelliklerini tanımasına yardımcı olan ve bu bilgilerden yararlanarak kendini gerçekleştirmesine yardım eden alandır.

Kısaca özetleyecek olursak; bu rehberlik servisi, öğrencinin problemini doğru biçimde tanımasına, problemi hakkında yeterli bilgi sahibi olmasına, dolayısıyla karar vermesine yardım etmektedir. Karar verme var olan problemi çözmenin en önemli aşamalarından biridir. Bu aşamada verilecek kararlar bireyin yaşamının belki de dönüm noktası olacak niteliktedir. Bunun için, öğrencinin bazı bilgiler yanında psikolojik desteğe de ihtiyacı olduğu görülmektedir. Bu desteği de rehberlik servisleri sağlamaktadır.

 Eğitim sistemimiz içerisinde rehberliğin çok önemli bir yerinin olduğu gözden kaçınılmaz bir gerçektir. Gittikçe gelişmekte ve değişmekte olan eğitim sistemimizde, artık öğretmen yerine öğrenci merkez aldığını görmekteyiz. Artık öğrencinin yeteneği yanında ilgi ve ihtiyaçları da göz önüne alınmaktadır.

Öğrenciler:
*Öğretmeye değil öğrenmeye
*Bilmeye değil yapmaya
*Ezbere değil araştırmaya
*Verdiklerimizi ölçmeye değil yeteneği ortaya çıkarmaya
*Eleştirmemeye değil eleştirici ve bağımsız düşünmeye
*Elemeye değil yeteneğine göre seçen

Bir sistem içinde yetiştirilmek durumundadır. Çağdaş eğitimin dolayısıyla kalkınmamızın temeli öğrenci merkezlidir. Az öncede söylediğimiz öğrencinin merkeze alındığı eğitim sisteminde onların eğitim sürecinde sıkıntılarını gidermek adına rehberlik servisleri çalışmaktadır.  Eğitimde büyük bir yeri olan rehberlik servisleri aktif olduğu bir eğitim kurumunun tercih etmeleri büyük bir önem taşımaktadır. Eğitim süreci inişli çıkışlı bir süreçtir. Bu süreç içerisinde öğrenciye hem ders konusunda hem de diğer problemlerinde öğrencinin yanında yer alan rehberlik servisleri öğrencinin en büyük destekçisidir.