Eğitimin İnsan Hayatındaki Yeri

Eğitimin İnsan Hayatındaki Yeri

EĞİTİMİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ


Eğitim, kişilerde istenilen özellikleri kazandırma etkinliği olarak tanımlayabiliriz. Eğitim sadece okulda değil, evde sokakta, oyunda, iş yerinde devam etmektedir. En geniş tanımıyla eğitim kültürleme ve kültürlenme ve kültürlenme süreci olarak da düşünebiliriz. Her eğitim felsefesine uygun değişik eğitim tanımları yapıldığını söyleyebiliriz. Bunlardan bazıları, eğitimi kişinin kendi yaşantısı yoluyla istenilen davranışları kasıtlı olarak değiştirme süreci  olarak tanımlarken bir diğer tanımda ise fiziksel uyarımlar sonucu, beyinde istenilen biyokimyasal değişiklikler oluşturma süreci şeklinde tanımlamaktadır.

Eğitimin toplum hayatındaki önemine geldiğimizde ise toplum için büyük bir yer kapladığını söyleyebiliriz. Bir toplumun çağdaş milletler seviyesine gelebilmesi için günümüzde eğitim sart haline gelmiştir. Özellikle insanlar için önemli etkenlerden biridir. İnsanda toplumun en önemli parçası olduğu için bu önemin bir kat daha arttığını söylebiliriz. Bilim adamlarına göre bir bireyi eğitim ile beraber istenilen şekle sokabiliriz. Eğitime gereken önemin verilmesi bu nedenle büyük önem arz etmektedir. İnsanların kaliteli bir yaşama sahip olabilmesi için gerekli eğitimi alması gerekir. Belirli düzeyde eğitim almamış insanların topluma zarar verdiğini görmekteyiz. Eğitim demek bilgi demektir. Bu ister okul süreci için ister günlük hayat için geçerlidir. Eğitimsiz insan ise hem okul sürecinde hem de günlük süreçte bilgisiz demektir. Eğitimden kasıt sadece okullarda yapılan eğitim olarak algılamak yanlış bir tutum olur. Birey bir okulda eğitim almasa bile kendini geliştirebilmekte ve eğitebilmektedir. Eğitimli bir toplum diğer eğitime gerekli önemi vermeyen toplumlara oranla bir adım önde yer almaktadır. Bireyin eğitiminin yanında çocukların eğitimi diğer insanların eğitiminden çok daha önemli bir yer tutmaktadır. Çocuklara alnınan pahalı oyuncaklar eğitimin yerini tutmamaktadır. Anne ve babalara bu sebeple çok daha fazşa görec düşmektedir. Bir çocuğun eğitimi okuldan önce ailede başlamaktadır. Bu hiçbir zaman unutulmaması gereken bir durumdur. Şimdinin çocukları ilerinin yarınları oldukları için ve toplumumuzu çağdaş milletler seviyesine taşıyacak olmalarıyla beraber eğitimin önemi bir kat daha artmaktadır. İnsanları ve insanlar sayesinde toplımların gelişmesine ortam hazırlayan en temel etkendir eğitim. Böylece toplumdaki insanlar ileri seviyeye ulaşmaktadırlar. Toplumun gelişmesne aldıkları eğitim ile beraber katkı sağlamaktadırlar. Eğitim ile birlkte bir kşi kendin geliştirme imkanına sahip olurken aynı zamanda toplumda bir statü kazanma imkanına sahip olur. Böylelikle hem toplum tarafından kabul görür hem de toplumda değer görmüş olur. Eğitim sayesnde birey kendi kişiliğini de geliştirebildiğini söyleyebiliriz.  Kişi kendine güvenen bir birey olmasını sağlamaktadır. Ayrıca eğitim sayesinde kişiler toplumda kendilerini ifade edebilme gücüne sahip olurlar. Bu kşiler kendilerini hiç bilmedikleri bir ortamda ve tanımadığı insanlar karşısında rahatça tanıtabilmekte ve kendisini ifade edebilmektedir. Bu nokta ile beraber eğitimin insanlar üzerindeki önemi tartışılamaz hale gelmiştir.