Korkmazlar Anaokulu

Korkmazlar Anaokulu

Korkmazlar Anaokulu

Korkmazlar Anaokulu 36-66 aylık çocukların tüm gelişimlerini (fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal) sağlıklı ve düzenli fiziksel koşullar içinde toplumun kültürel özellikleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendirilen onlardan sağlam bir kişiliğin sosyal duyarlılığın ve yaratıcı işlek bir zekânın temellerini atan uzman eğitici kadroya sahip temel fonksiyonu eğitim olan sosyal bir kuruluştur.
Okul öncesi eğitimin önemini bilim adamları 15. yy. başından itibaren keşf etmiştir. 36-66 aylık çocukların zihin gelişimi, dil gelişimi, sosyal gelişimi, duygusal gelişimi, psiko-motor gelişimi, fiziksel gelişimi tamamen düzelip oturduğu eğitim için altın yıllardır.

Etkinlikler & Kampanyalar