Kültür Koleji

Kültür Koleji

Kültür Koleji

MİSYON

Dünya gerçekleri ışığında, bireysel öğrenme farklılıklarını temel alan eğitim - öğretim tarzıyla öğrencisini, her sınıf düzeyinde akademik ve toplumsal değerleri etik ölçütlerçerçevesinde karşılayacak niteliklere sahip anadilini ve en az iki yabancı dili etkin kullanabilen, insanı ve farklı kültürleri anlayan ve onlara değer veren, toplumsal sorumluluklarını üstlenen, yaşam boyu öğrenme kavramını yaşam felsefesi olarak benimsemiş seçkin bireyler olarak yetiştirmektir.

VİZYON

Tüm öğrencilerimizi, akademik, sosyal ve bireysel kazanımlarıyla kendi ülkelerinin ve uluslararası toplumların seçkin bireyleri olarak hayata hazırlamak ve “Kültür”lü bireyler yetiştirmektir.

Etkinlikler & Kampanyalar